วันที่   26   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนเอกชน ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ